fbpx

提供影片動畫相關線上服務,包括「動畫製作」、「影片字幕」以及「影片編輯」等等

影片剪輯
0 (0)
單次費用 TWD 1,000
動畫/廣告/設計/3D
0 (0)
單次費用 TWD 100
上影片字幕(200/分鐘)
0 (0)
單次費用 TWD 200
影片剪輯
0 (0)
開始於 TWD 200
卡拉OK特效字幕
0 (0)
單次費用 TWD 300
影片剪輯/後製
0 (0)
單次費用 TWD 5,000
影片製作(音樂會錄音錄影、客製化古典音樂MV、線上教學課程、活動紀錄影片、形象影片、直播工程、平面商業拍攝)
0 (0)
單次費用 TWD 9,800
[配音]短片or動畫角色/旁白(男)
0 (0)
單次費用 TWD 1,000
影片內嵌字幕
0 (0)
單次費用 TWD 1,000
YouTube影片剪輯
0 (0)
單次費用 TWD 2,000
影片後製/純上字幕
0 (0)
單次費用 TWD 1,000
Youtube cc中文上字幕 (十五分鐘內影片,超過可議)
0 (0)
單次費用 TWD 500
探索更多